26. červen 2016 je Mezinárodním dnem boje proti drogám

SANANIM chce při této příležitosti upozornit na některé aspekty protidrogové politiky:


- Válka proti drogám selhala. Paradigma boje proti drogám se ukázalo jako nefunkční. Takový přístup přináší více negativních dopadů na veřejné zdraví i finance.
- Prostředky na léčbu a prevenci zneužívání drog a léčbu drogové závislosti a jsou v ČR rok od roku nižší.
- Za loňský rok jsme možná i proto v ČR zaznamenali nárůst počtu rizikových uživatelů drog.

 

Tento přístup se nemůže dlouhodobě „vyplatit". Díky systémovému nastavení u nás dnes není tolik rozšířené AIDS, jako v
okolních státech, ale bez investic do tohoto systému prevence a léčby může brzy dojít k výrazně vyššímu výskytu a tak k ohrožení veřejného zdraví.

 

Tato zvýšená rizika způsobená válkou proti drogám již nesmějí být ignorována.


Vyzýváme všechny odborníky, veřejnost, volené zástupce, aby svoji pozornost obrátili k úvahám a debatám o řešení současné situace. Nenechme se zaskočit negativním vývojem.

SANANIM se připojil k mezinárodní kampani „Podpoř, netrestej"

 

Ambulantní léčba