Jak účinně snižovat rizika braní drog - Letní škola harm reduction SANANIM 2016

Začátkem letošního června se v kempu v obci Měchenice během tří dnů vystřídalo na vzdělávací akci Letní škola harm reduction téměř sto účastníků, včetně lektorů a hostů. Letní škola se konala již posedmé v řadě, celkově je to deváté vzdělávání tohoto typu. Potěšující je zejména stoupající zájem účastníků - pracovníků nízkoprahových služeb pro drogově závislé. Zastoupení zde mělo 45 služeb z celé republiky a blízkého zahraničí. Tradičně akci navštívili kolegové ze Slovenska, nově i kolegyně ze služby z Německa. Letos byla oproti minulým letům přidána otevřená scéna v podobě velkého venkovního stanu, který laskavě zapůjčila další sananimská služba Promile INFO.

 

Obsahem vzdělávání a výměny zkušeností je sdílení dobré praxe v komunikaci s klienty terénních programů a kontaktních center, kteří trpí kromě závislosti samotné také mnohými zdravotními a sociálními komplikacemi a dalšími problémy. Na tento základ navazují bloky a workshopy, které doplňují základní znalosti a dovednosti o novinky z praxe či okrajové, avšak neméně zajímavé a podnětné informace a zkušenosti.

 

V několika posledních ročnících se osvědčuje i zábavná soutěžní forma - Olympiáda v harm reduction dovednostech. Jednotlivé disciplíny neobvyklou formou přibližují a ilustrují situace, se kterými pracovníci během každodenní práce s drogově závislými přicházejí do styku.

 

Prostor pro vyjádření názorů k probíraným tématům najdou frekventatnti v rámci panelové diskuze s odborníky. Každoročně se zvou na Letní školu také významní hosté z oboru adiktologie a protidrogové politiky. V minulosti to byl například národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil či ředitel národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Letos křeslo pro hosta obsadila Martina Richterová Těmínová, ředitelka SANANIMu.

 

Letní školu v rámci zapsaného ústavu SANANIM organizuje služba Terénní programy. První obnovená Letní škola proběhla v měchenickém kempu v roce 2010. Od té doby je pořádána každý rok v termínech koncem května nebo začátkem června. Vzdělávání je akreditováno Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou asociací adiktologů.

Ambulantní léčba