Denní stacionář na Rodinném dni Prahy 7

Aktuality

V neděli 29. 5. reprezentoval Denní stacionář naši organizaci na Rodinném dni Prahy 7 na Výstavišti. Mezi návštěvíky stánku se objevil i pan starosta, a podařilo se tak navázat dobré sousedské vztahy.

Ambulantní léčba