Stanovisko o. s. SANANIM k nabídce MČ Prahy 5 na odkoupení prostor Kontaktního centra SANANIM

Reagujeme na prohlášení starosty Prahy 5 Milana Jančíka (např. http://regiony.impuls.cz/praha/zpravy/praha-5-chce-do-konce-zari-odkoupit-sidlo-protidrogoveho-centra/508891)

Tuto nabídku projednala již před časem správní rada o. s. SANANIM a vyslovila s prodejem prostor Městské části Prahy 5 souhlas pouze za podmínky, že SANANIM bude mít pro Kontaktní centrum vyhovující prostory. Obáváme se, že termín do konce září 2010 je však nereálný vzhledem k tomu, že požadavky, které takovéto prostory musejí splňovat, jsou náročné. Tak jsme také dne 28. července 2010 na společném jednání na se starostou Prahy 5 Milanem Jančíkem, místostarostou Milanem Kudrysem a dalšími zástupci radnice, kterému byl přítomen též primátor Pavel Bém, zúčastněné informovali.

 

Za správní radu o. s. SANANIM

 

PaedDr. Martina Richterová Těmínová,

 

předsedkyně

Ambulantní léčba