Nominujte své favority na Cenu Floccus 2016

Aktuality

Cenou Floccus chce Nadace České spořitelny vyzdvihnout organizace a jednotlivce, jež věnují svůj čas, péči a energii lidem znevýhodněným z důvodů věku, mentálního postižení či sociálního postavení - tedy stejným cílovým skupinám, kterým se Nadace dlouhodobě věnuje.

 

"Mnozí z nás se s nimi denně potkáváme, nebo o nich čteme či slyšíme - o výjimečných organizacích a lidech, kteří se s nesmírnou obětavostí ve své každodenní praxi věnují lidem stojícím na okraji zájmu společnosti. Ocenění práce a úsilí těchto lidí a organizací je cesta, jak dát o nich vědět, jak jim poděkovat a vyjádřit jim úctu a podporu.

 

Nenechávejte jejich obětavost a výjimečnost bez povšimnutí! Nominujte je na Cenu Floccus"

 

Nominace je možné zasílat od 12. 10. do 8. 11. 2015

 

Neziskovou organizaci může nominovat kdokoli - formulář zde.

 

Jednotlivce mohou nominovat pouze organizace - zde.

 

Letos klademe důraz na tzv. místní partnerství. Většina neziskovek totiž potřebuje pro úspěšné plnění svého poslání podporu místní komunity. Víme, že jejich služby a programy nemohou fungovat izolovaně, bez spolupráce a partnerství v místě jejich působení. A naopak, že musí být napojeny na potřeby a život místní komunity.

 

Zajímají nás tedy příklady organizací, kterým se takové propojení daří. Věříme, že jeden dokáže hodně, ale (minimálně) ve dvou se to lépe táhne.

Ambulantní léčba