Udělení Ceny Jaroslava Skály 2015

Cena Jaroslava Skály za nejlepší práci v oboru návykových nemocí za rok 2014 byla v uplynulém týdnu udělena Mgr. Martinu Šefránkovi, Ph.D., za odbornou práci „Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí".

Ambulantní léčba