Cena Jaroslavy Skály 2015

Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří zakladatelé a odborná rada SANANIM z.ú. a výbor SNN, vyhlašuje výzvu k přihlašování a navrhování prací k ocenění v r. 2015.

 

Přihlašovat a navrhovat je možné:
- odbornou knižní publikaci, vydanou v r. 2014,
- odborný časopisecký článek, vydaný v r. 2014, případně více článků téhož autora nebo autorského kolektivu,
- jiné autorské dílo z oboru adiktologie, zveřejněné v r. 2014.

Přihlášky a návrhy se přijímají do 1. května 2015.

Podrobnosti v příloze.

 

Ambulantní léčba