Zemřel PhDr. Slavomil Hubálek

V podvečer 12. března 2013 se Prahou rozletěla smutná zpráva, že ve věku pětašedesát let zemřel uznávaný psycholog PhDr. Slavomil Hubálek. Náhle jej zradilo srdce. Server iDnes informoval, že si dr. Hubálek odpoledne zavolal z restaurace v centru Prahy záchranku, protože trpěl bolestí na hrudi. Než dorazila pomoc, byl již po smrti.

 

PhDr. Slavomil Hubálek se narodil 13. června 1947. Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po roční vojně, kterou strávil v hodnosti poddůstojníka u běžné vojenské jednotky, na což vzpomínal s humorem, nastoupil počátkem 70. let do Psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích.  Absolvoval psychoterapeutický výcvik v tehdy polooficiálním systému SUR a psychoterapeutické zaměření ovlivnilo výrazně jeho práci klinického psychologa na oddělení pro sexuální deviace. V podmínkách izolace tehdejšího Československa od mezinárodní odborné výměny, při nedostatku odborné literatury zde vytvořil terapeutickou komunitu pro tuto skupinu pacientů, aplikoval skupinovou i individuální psychoterapii a velmi zásadním způsobem přispěl k hledání nových cest v léčbě sexuologických poruch. 

 

Sexuolog prof. Petr Weiss ve svém vystoupení na ČT 24 označil dr. Hubálka za tvůrce českého modelu ústavní léčby sexuálních deviantů. Tento model je podle něj jeden z nejúspěšnějších ve světovém měřítku. Model je založen na komplexním přístupu se zdůrazněním psychoterapeutické složky. Než ho Hubálek zavedl, devianti se v podstatě jen hormonálně tlumili. „Kombinací obou přístupů se stala léčba výrazně účinnější," ocenil profesor Weiss. Řekl dále, že pokládá dr. Hubálka za jednoho ze svých učitelů, který ho podstatně ovlivnil v jeho profesní dráze a nasměroval ho na cestu psychoterapeutického přístupu k pacientům s poruchou sexuální preference.

 

Po odchodu z psychiatrické léčebny pracoval dr. Hubálek v poradně pro vysokoškoláky v Praze a později v Sexuologickém ústavu UK. V roce 1993 založil společnost Alea - psychologie, spol. s.r.o., která se zabývá psychologickým a personálním poradenstvím. Působil jako soudní znalec v oboru klinické psychologie a sexuologie. Přednášel sociální psychologii na Fakultě sociálních věd UK.

 

Dlouhá léta se věnoval soudním psychologickým posudkům. Platil za respektovaného psychologa a jeho odborné posudky tvoří páteř mnoha kauz. Úzce spolupracoval s policií, pro kterou připravoval profily vrahů. Rozebíral jejich osobnost, inteligenci, povahové rysy. O svých zkušenostech napsal knihu „Zpovědník vrahů - Příběhy zločinů, života a smrti očima psychologa", v nichž vyprávěl o vraždách a vrazích, které vyšetřoval, anebo k nimž přiřadil jejich psychologický portrét. Bez vytáček vykreslil i to, jak své posudky musel obhajovat před soudem a čelit palbě obhájců.

 

V poslední době se Slávek Hubálek chystal polevit s prací a více se věnovat rodině a vnoučatům; to mu bohužel nebylo dopřáno.

 

Významnou linií v životě Slávka Hubálka bylo jeho působení ve veřejném životě. Před listopadem 1989 tíhnul k občanské opozici, byl v živých kontaktech s Václavem Havlem a jeho okruhem, patřil ke skupině, která byla zárodkem pozdějšího občanského fóra zdravotníků. Byl jeho mluvčím v pražské Fakultní nemocnici 2 a po prvních svobodných volbách byl v letech 1990 až 1992 tiskovým mluvčím a tajemníkem ministra zdravotnictví doc. MUDr. Martina Bojara. Jako mnoho jiných osobností občansko-liberální orientace byl pozdějším politickým vývojem rozčarován, kritizoval vládnutí premiéra Klause pro příliš ekonomickou orientaci a stranickou polarizaci české politické scény. Na doporučení prezidenta Václava Havla kandidoval v r. 2002 neúspěšně do Senátu. Později ke svým psychologickým portrétům připojil psychologický rozbor osobnosti prezidenta Václava Klause z pohledu teorie Heinze Kohuta o narcistické organizaci osobnosti. Zcela nedávno tento rozbor opět ožil na internetu. A je smutně symbolické, že Slávkovi puklo srdce druhý den úřadování prezidenta Miloše Zemana na Hradě, krátce poté, co pravda a láska v pojetí Václava Havla zase jednou nezvítězila.

 

Slávek byl však také věřící křesťan a jeho čistá idealistická duše jistě věčnou pravdu a lásku nalezne tam, kde nebeské jest dvorstvo krásné.

 

S PhDr. Slavomírem Hubálkem ztrácí česká psychoterapie a zejména SUR jednoho ze svých absolventů, který dosáhl vynikajících úspěchů na obtížném pracovním poli, česká psychologie renomovaného odborníka a česká veřejnost jednoho z nesmlouvavých, ale vždy korektních představitelů onoho ducha, který naplňoval zvoněním klíčů náměstí v listopadu 1989.

 

Tímto neočekávaným nekrologem chci vzdát úctu svému o dva roky mladšímu kolegovi z Psychiatrické léčebny Horní Beřkovice, souputníkovi z různých inspirujících setkání před Listopadem i po něm, spolupracovníku z ministerstva zdravotnictví a vždy příteli, i když jsme se v jisté době názorově poněkud rozdělili. Jeho předčasná smrt nám zabránila, abychom se opět setkali, i když to setkání již zrálo.

 

S touto úctou a s upřímnou soustrastí se obracím k jeho ženě Nataše a celé rodině.

 

V Praze 13. března 2013

 

doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

 

Ambulantní léčba