Naše zařízení

HOME > Komu je AA určena

Adiktologická ambulance (AA) - Komu je AA určena

SANANIM z. ú.

Adiktologická ambulance nabízí své služby osobám ohroženým závislostí nebo osobám se syndromem závislosti na nelegálních návykových látkách i alkoholu, případně s problémem patologického hráčství, kteří jsou alespoň v minimálním rozsahu otevřeni změně v jejich dosavadním životě a spolupráci. Služby jsou poskytovány aktivním uživatelům usilující o kontrolované užívání i abstinujícím. Jsou přijímáni klienti ze spádové oblasti - Praha a nejbližší okolí, což zaručuje možnost pravidelné a intenzivní spolupráce.


Dolní věková hranice našich klientů je 15 let, horní hranice není určena. S mladistvými klienty je uzavírán kontrakt s klientem i rodičem (zákonným zástupcem). Zařízení je v průběhu léčby v pravidelném kontaktu s rodiči a důrazně doporučuje zapojení blízkých do léčebného procesu.


Služby podprogramu strukturované ambulantní léčby jsou určeny výše zmíněným osobám alespoň částečně sociálně stabilizovaným (např. minimální podpora ve svém okolí, bezpečné bydlení,...), kteří jsou schopni docházet v pravidelných intervalech do programu a kteří vykazují alespoň částečný náhled na své chování a jeho důsledky.


Služby podprogramu case managementu jsou určeny výše zmíněným uživatelům, jejichž životní situace vyžaduje dlouhodobou a intenzivní podporu. Jde zejména o klienty, kteří dlouhodobě neprofitují z léčebného systému, trpí vyjma závislostí dalšími duševními onemocněními (duální diagnózou) a kteří mají souběh dlouhodobých nebo intenzivních sociálních a zdravotních problémů. Jedná se o klienty, kteří potřebují řízenou a koordinovanou péči. Ze vztahového pohledu o klienty, kteří se potýkají s nevýhodnými vzorci citové vazby vyžadující dlouhodobé vztahové uzdravování. Specifickými skupinami mohou být uživatelé po dlouhodobém pobytu ve vězení a uživatelé připravující se na rodičovství nebo rodičovstvím procházející.


Sekundární cílovou skupinou jsou rodiče a osoby blízké uživatelů návykových látek. S rodinnými příslušníky a blízkými osobami pracujeme pouze v rámci případové práce našich klientů. Kontext klientů vnímáme jako důležitý prvek pro nastartování a udržení změny u uživatelů návykových látek a zdárný průběh léčby.

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Praha 1 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví
ČEZ Metrostav Kolektory Praha a.s. Váš partner pro VPS hosting

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko