Naše zařízení

HOME > Co nabízíme

Adiktologická ambulance (AA) - Co nabízíme

SANANIM z. ú.

Adiktologická ambulance nabízí komplexní služby uživatelům návykových látek a jejich blízkým. Výhodou této služby je schopnost poskytnout či zajistit široké spektrum služeb dle potřeb klienta. Ambulantní léčba nevytrhává klienta ze zažitého denního prostředí a umožňuje s podporou zažívat uskutečňované změny přímo v přirozených vztazích a okolí, což zpětně ovlivňuje průběh léčby. Práci s rodinným a blízkým okolím našich klientů vnímáme jako důležitý aspekt léčby.

 

Ambulance se skládá ze dvou podprogramů: strukturované ambulantní léčby a case managementu.

Program strukturované ambulantní léčby

Strukturovaná ambulantní léčba poskytuje léčbu na základě zhodnocení stavu klienta (osobní historie, současné situace, potřeb, zájmů,...). Na motivační fázi (1-2 měsíce), ve které si klient v individuálních rozhovorech ujasňuje svoji současnou situaci, důvody ke změně a další směřování, navazuje dle indikace léčebná fáze zaměřená na kontrolované užívání nebo abstinenčně orientovaná. Základní kostru léčebné fáze tvoří kombinace individuální (1-2krát týdně) a skupinové terapie (1krát týdně). Na základě individuální situace klienta je poskytována další odborná péče (sociální práce, rodinné konzultace, psychiatrická léčba). Délka léčebné fáze programu (kontrolované užívání či abstinence) je 3-5 měsíců.

Program case managementu

Program case managementu nabízí klientům koordinaci péče v síti pomáhajících programů, služeb a institucí. Klient je intenzivně a dlouhodobě doprovázen a podporován jak v celém systému léčby (nízkoprahové programy, léčba, doléčování atd.), tak v jeho přirozeném prostředí (rodina, komunita...). Ze strany pracovníků probíhá aktivní kontaktování klientů. Ve všední dny je pracovník klientům dostupný na telefonu v otvíracích hodinách zařízení. Délka péče se dohaduje dle potřeb a zájmů jednotlivých klientů. Vzhledem ke koordinující a dlouhodobé podpůrné funkci v systému léčby je předpokládána dlouhodobá spolupráce.

 

Veškeré poskytované služby adiktologické ambulance jsou dostupné pro klienty obou podprogramů. Výjimku tvoří skupinová terapie, která je dostupná pouze pro klienty strukturované ambulantní léčby.

 

Základní zdravotnické služby:

 • psychiatrická péče - diagnostika, léčba včetně farmakoterapie
 • adiktologická péče - adiktologické vyšetření, poradenství, adiktologická terapie individuální a skupinová

Základní sociální služby:

 • case management
 • sociální poradenství 
 • pracovní poradenství
 • asistence

Základní terapeutické a poradenské služby:

 • motivační trénink
 • prevence relapsu
 • individuální terapie
 • skupinová terapie
 • párová terapie
 • rodinná terapie

V rámci standardní délky léčby poskytujeme služby v obou podprogramech bezplatně. V případě zájmu klienta a indikace je možné poskytování následné péče nad rámec základní léčby, avšak za finanční spoluúčasti klienta.

 

Projekt je určen cca 250 osobám. Kapacita počtu klientů na jeden pracovní úvazek v case managementu je 10-14 klientů, v strukturované ambulantní léčbě 25. Kapacita skupin je 10 klientů.

 

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Praha 1 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví
ČEZ Metrostav Kolektory Praha a.s. Váš partner pro VPS hosting

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko